ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

Prestige Palace Alumni Maejo (ALUMNI_MAEJO)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับหน่วยงาน
» ฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
» องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
» ปฏิทินกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้
» ทำเนียบรุ่นแม่โจ้
» Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์
» Facebook เกียรติภูมิลูกแม่โจ้
» Facebook บทเพลงแห่งแม่โจ้
» Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
» Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA
» Facebook ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ


คลิ๊กที่ชื่อศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ เพื่อดูรายละเอียด  
12
ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นชื่อรางวัลปี พ.ศ.
1
ดร. ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล
54 รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2564
2
ว่าที่ ร.ต. สุรชัย กังวล
55 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 2564
3
นาย โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
62 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 2564
4
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์
65 รางวัลวชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล ตัวอย่างแห่งชาติ 2563
5
นาย ภูมิพัฒน์ ธารายศ
62 รางวัลสุดยอดนักธุรกิจ กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 2564
6
นาย ทวีศักดิ์ สิงห์ดง
44 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
7
นาย สุรชัย แรงกล้า
50 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
8
นาย ชลาพันธ์ พูนเอียด
52 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
9
นาย โชตินรินทร์ เกิดสม
53 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
10
นาย เศวตฉัตร สมสวย
56 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
11
นาย พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
60 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
12
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
68 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
13
นาย ประธาน ปิ่นแก้ว
49 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
14
นาย วุฒิชัย ม่วงมัน
54 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
15
นาย ชะนะกร วิเศษ
54 ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565
     
12
       
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น3
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร.053 – 873192 053 - 873193