ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

Prestige Palace Alumni Maejo (ALUMNI_MAEJO)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับหน่วยงาน
» ฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
» องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
» ปฏิทินกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้
» ทำเนียบรุ่นแม่โจ้
» Facebook งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
» Facebook เกียรติภูมิลูกแม่โจ้
» Facebook บทเพลงแห่งแม่โจ้
» Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
» Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA
» Facebook ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ


คลิ๊กที่ชื่อศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ เพื่อดูรายละเอียด  
ลำดับชื่อ-นามสกุลรุ่นชื่อรางวัลปี พ.ศ.
1
ดร. ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล
54 รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2564
2
ว่าที่ ร.ต. สุรชัย กังวล
55 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 2564
3
นาย โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
62 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 2564
4
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์
65 รางวัลวชิรนุสรณ์ ปูชนียบุคคล ตัวอย่างแห่งชาติ 2563
5
นาย ภูมิพัฒน์ ธารายศ
62 รางวัลสุดยอดนักธุรกิจ กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 2564
     
       
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น3
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร.053 – 873192 053 - 873193